Resultatrekneskap    Årsmeldinga

KtoNr

KontoNavn

KontoSum

 

 

 

 

 

EIENDELER

 

 

 

 

 

 

 

Anleggsmidler

 

 

 

 

 

 

1210

Varer kjøpt inn til neste års utlodning

6 514,00

 

 

Sum Anleggsmidler

6 514,00

 

 

 

 

 

 

Omløpsmidler

 

 

 

 

 

 

1500

Kunder, debitorer

555,88

 

1900

Kontanter

3 020,50

 

1920

Bank driftskonto, 0530.04.12841

114 820,33

 

1921

Bank kapitalkonto, 0521.39.2939

2 165,29

 

1922

Bank fondskonto, 0521.39.93005

44 997,93

 

1923

Bank 17. mai Fondskonto

10 121,03

 

 

Sum Omløpsmidler

175 680,96

 

 

 

 

 

SUM EIENDELER

182 194,96

 

 

 

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

 

 

 

2000

Innskutt egenkapital

177 553,33

 

2099

Årsresultat (Opptjent egenkapital)

-791,21

 

 

Sum Egenkapital

176 762,12

 

 

 

 

 

 

Kortsiktig Gjeld

 

 

 

 

 

 

2400

Leverandør, kreditorer

5 432,84

 

 

Sum Kortsiktig Gjeld

5 432,84

 

 

 

 

 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

182 194,96