Årsmeldinga    Balanserekneskapen

KtoNr

KontoNavn

KontoSum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATREGNSKAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DriftsInntekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

Medlemskontingent

-1 532,00

 

 

 

 

3001

Salg/provisjonsinntekt

475,00

 

 

 

 

3400

Offentlig støtte

27 330,00

 

 

 

 

3401

Annen støtte

0,00

 

 

 

 

3402

Fester/møter

-131,54

 

 

 

 

3403

Lokale kurs/studieringer

2 000,00

 

 

 

 

3405

Basar

-534,00

 

 

 

 

3406

Bingo

3 086,90

 

 

 

 

3407

Spelekveld vaksne

-1 476,18

 

 

 

 

3409

Diskotek - karnval

1 797,60

 

 

 

 

3410

Haustfest

5 065,50

 

 

 

 

3500

Skidag

0,00

 

 

 

 

3501

Salg diverse

-2 656,35

 

 

 

 

3600

Leieinntekter

7 065,00

 

 

 

 

3702

Loppemarked

17 527,50

 

 

 

 

3800

Kursinntekter

0,00

 

 

 

 

3900

Refusjoner

947,00

 

 

 

 

 

Sum DriftsInntekter

58 964,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DriftsKostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

Lønn/honorarer

-5 100,00

 

 

 

 

5300

Løyvingar

-2 100,00

 

 

 

 

5900

Kurs/studieringer

-3 175,00

 

 

 

 

6310

Kommunale utgifter - stova

-16 629,00

 

 

 

 

6320

Strømutgifter - stova

-12 317,18

 

 

 

 

6330

Forsikringar, stova

-6 480,00

 

 

 

 

6500

Maskiner og utstyr

-3 686,00

 

 

 

 

6800

Kontorrekvisita

-914,00

 

 

 

 

6803

Småanskaffelser

-1 085,50

 

 

 

 

6805

WEB-utgifter (domene/heimeside)

-213,00

 

 

 

 

6809

Diverse utgifter stova - reinhaldsmidler etc.

-706,30

 

 

 

 

6810

Vedlikeholsutgifter - stovo

0,00

 

 

 

 

7300

Reklame og annonser

-5 976,00

 

 

 

 

7301

Møter, tilstelninger, dugnader

-108,00

 

 

 

 

7500

Utgifter kiosksalg

-841,80

 

 

 

 

7501

Utgifter til egne arrangement

-650,00

 

 

 

 

7600

Bevilgninger/gaver

-1 090,00

 

 

 

 

7702

Årsmøte

0,00

 

 

 

 

 

Sum DriftsKostnader

-61 071,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

-2 107,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansposter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8040

Renteinntekter

1 477,14

 

 

 

 

8140

Renteutgifter og gebyrer

-161,00

 

 

 

 

 

Sum Finansposter

1 316,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT FØR SKATTER

-791,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsoppgjørs disp, skatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum Årsoppgjørs disp, skatt

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSRESULTAT

-791,21