Eg vil melda meg inn i Skare Ungdomslag      
Born: 0--14  r Kr 100,00
Ungdom: 15--26 r Kr 180,00
Vaksen: >26 r Kr 250,00
Fdselsdato: (DD.MM.)
Navn
Adresse
Postnr
Poststed
Tlf
E_post
Rekning vert sendt straks innmeldinga er registrert. Medlemskap er gyldig fr dagen rekning vert betalt