2011
29.12Jolatrefest
10.12Jolaverkstad
4.12Jolabingo
2.12Spelekveld
17.11Støyping av lys
4.11Spelekveld
7.10Spelekveld
SeptemberOppstart bunadskurs, 8 kveldar
2.09Spelekveld
3.06Spelekveld
17.0517. mai: Danseoppvisning
6.05Spelekveld
4.05Vaskedugnad
30.04-01.05Loppemarknad
8.04Spelekveld for ungdom
3.04Kven veit
1.04Spelekveld
27.03Skidag alt. 1
21.03Styremøte
18.03Diskotek 1.-7. klasse
07.03Planleggingsmøte kl 1930
14.02Årsmøte
12.02Syng med oss
13.01Hallingdans

2010
 
29.04. Loppemarknad
  Bunadskurs:oppstart etter haustferien
29.10. Spelekveld (”novemberspelekveld” flytta ei veka fram pga Haustfesten)
30.-31.10. Hip Hop-kurs
05.11 Kort dansekurs for ungdom, -gjer deg klar til dans på haustfesten
06.11 Haustfest. Påmelding innan 2. nov. Wannabes spelar til dans
13.11 Teatertur til Haugesund for å sjå Askepott
nov Diskotek fredag i november
11.12. Jolaverkstad med graut.
kl 10:00 - 12:00 for dei over 12 år.
kl 12:30 - 14:30 for dei under 12 år og dei som vil halda på lengre. Påmelding
03.12 Spelekveld
05.12. Jolabingo
16.12. Ljosastøyping. Påmelding
  Jolatrefest 5. joledag

2009

02.01 Spelekveld (Styret)
01.02  Kven veit del 1 (i Gamlastovo)
06.02 Spelekveld (Husastyret)
15.02 Årsmøte kl 19:00
01. 03 Kven veit del 2
06.03 Spelekveld (Syen/Bunad/Revisor)
23.03 Skidag
29.03 Kven veit del 3
03.04 Spelekveld
25.-26. 04 Loppemarknad
30.04 Spelekveld (Husastyret)
14. - 15.05. Diskotek
05.06. Spelekveld (Syen, Bunad, Revisor)
28.08 Diskotek
04.09 Spelekveld
 

 Kanono på Leite

·         Til orientering datt ho ned seinsommars, Jon på Minne køyrde ho vekk med hjullastar, står no på  parkeringa oppom ferista .

·         Skare Ungdomslag tek ansvar og får ho trygt på plass igjen før Heimavernet kjem og gjer krav på ho, me finn oss ikkje i å mista eit kulturminne som har stått der sidan krigen.  Rykta går...

2. okt

Spelekveld fredag

  Kort dansekurs ein fredag i  Oktober, for ungdom
17. okt Haustfest laurdag
  Evert Taube Kabaret
31. okt
1. nov
Sirkusprinsesso:Teaterpremiere  og 2.framsyning laurdag 31.oktober , 2 forestilingar sundag 1.nov
6. nov Spelekveld fredag
nov Fellestur til Haugesund 14. Eller 15. November, sjå Snøkvit og dei sju dvergane
20.-21. nov Aktivitetshelg
3.- 4. - 5. des Teaterkurs med omreisande instruktør frå NU
4. des Spelekveld fredag
6. des Jolabingo
  Adventsdiskotek
  Jolatrefest 5. joledag

2008

07.04
Endra
Skidag ved Gamlastovo. evt. natursti om ikkje snø (kl 17:00)
04.04 Spelekveld (Husastyret)
  Toradarkurs  (Ny dato kjem)

19. - 20.04 

Loppemarknad / kafé
24.04 Vaskedugnad
  Diskotek born
1. - 4. og 5. - 7. trinn
02.05 Spelekveld (Syen, bunad, revisor)
10.05 Lagsmøte
Juni Kråtakakekurs
06.06 Spelekveld (Aktivitetsgruppa)
06. - 07.06 Utedugnad
24.08 Vassetur til Sanden (Reinsnos)
  Kanopadling
04. 09    

Handarbeidskveld

5.-7. 09 Teaterseminar (påmelding)
05.09 Spelekveld (Husastyret)
18. 09 Handarbeidskveld
20. 09 Kråtakakekurs  på Minne
25. 09 Oppstart bunadskurs (8 kveldar, Marit Kili er lærar)
02. 10 Handarbeidskveld
03.10 Spelekveld (Styret)
16. 10 Handarbeidskveld
30. 10 Handarbeidskveld
1.- 2.11 Marknadshelg (sjå eige program)
07.11 Spelekveld (Syen, bunad, revisor)
08.11 Jubileumsfest (sjå eige program)
13. 11 Handarbeidskveld
27. 11 Handarbeidskveld
29.11 Lagsmøte
30.11 Jolabingo kl 17:00
04. 12 Handarbeidskveld
05.12 Spelekveld (Aktivitetsgruppa)
11. 12 Handarbeidskveld
29.12 Jolatrefest for born i Gamlastovo kl 17:00

 

 

Følg med på oppslag - plakatar eller annonser i avisa for nærmare informasjon, eller ta kontakt med styret.