Fyrste Fredag kvar månad

Dei siste årene har det vore tradisjon å samlast i Gamlastovo fyrste fredag  i månaden.
Dørene opnar kl 20.00- Stengjetid kl 02.00

Ein må vera fylt 18 for å vera med desse spesielle kveldane. Tanken med denne treffen er at ein skal få setja seg ned med sambygdingar og ta ein drøs over kaffien og gjerne delta i eit eller anna spel.

Me har fast Dart-turnering og quiz.

Det brukar å vera alt frå 10 til 30 personar som kjem på desse kveldane og det er ei flott stemning i lokala. Inngangsprisen er for å dekkja utgiftene til kaffi og straum :)

Ein kan få kjøpt seg både brus og pizza eller peanøtter og potetgull om ein ønskjer det.

Spelekveldkontakt organiserer dette

Spelekveldane 2011-2012

Spelekveldane skal gå på omgang mellom dei som deltek fast på arrangementet.  Kvar einskild ”arbeidar” må finna seg vikar/byta sjølve og varsla Spelekveldkontakt om endringa.

Det er og ”sjølvsagt” at dei 2 som har spelekvelden held seg nokolunde edru, mange er innom og skulle det oppstå trøbbel må dei ta ansvar. Bruka vaktvest

Når alle deltakarane tek kvar sin tørn skulle ikkje nokon stor belastning på den einskilde, og spelekveldane  får leva vidare.

 Ynskjer lukka til med spelekveldsesongen og at denne trivelege møtestaden held fram.

Med Helsing Styret i Skare Ungdomslag

2012-2013
Dato Spelekveldarbeidar
31. august 2012 Reidun Sekse
Salmund Sekse
5. oktober 2012 Knut Svåsand
Reidun Sekse
2. november 2012 Olav Sekse
Reidun Sekse
7. desember 2012 Reidun Sekse
Jon Arne Vintertun
januar 2013 Robert Schartner
Rune Skare
februar 2013 Sindre Våde
Eivind Hildal: 95464600
mars 2013 Rune Johansson
Oddmund Hildal
april 2013 Ingrid Kråkevik
Ørjan Olsson
mai 2013 Svein Skare
Bjarnhill Auganes
Juni 2013 Marit Oppedal
Reidun Johansson
Dart-turnering...

Resultata finn du her